Vše co je pomalé, to bude recyklované

P1060564

Nejde si nevšimnout snahy o to vše urychlit, proč třeba necestovat v podzemním tunelu rychlostí 4000 kilometrů za hodinu, tím by letecká pomalá doprava zkrachovala. Proč se zdržovat pomalým programováním, když umělá inteligence to za vás rychle naprogramuje. Proč zaměstnávat pomalé vysokoškoláky, když roboti pracují rychleji a levněji, atd. Proč by měla továrna za den vyrobit tisíc aut, když jich může vyrobit za den deset tisíc, díky tomu že se vše urychlí díky modernizaci a optimalizaci.
Reklamy

Je zde blázinec první kategorie?

P1060592

01
Moderní konzumní civilizace, je blázinec první kategorie, jelikož nemůžete tento blázinec opustit, tak si neuvědomujete to, že je to blázinec první kategorie.
02
Každý je zde do něčeho veliký blázen, protože pokud zde chcete být úspěšní, tak se musíte do něčeho mnoho zbláznit, a stát se tak bláznem první kategorie, co je zde na vrcholu existenční pyramidy, a zde má výhody a jistoty.
03
Blázni se zde rozdělují na kategorie, blázen páté kategorie, to je bezdomovec, nebo člen fanatické sekty.
04
Poslední světová válka, v nahotě odhalila tento konzumní blázinec, ve kterém se blázni po milionech násilně bezcitně likvidovali, jako by to byl dobytek určený na porážku.
05
Všemu zde vládnou bláznivá pravidla, která jsou bláznům svatá, a ten kdo porušuje tato pravidla, ten je tvrdě okamžitě potrestán.
06
Pořádek zde přeci musí být, to je základ tohoto blázince první kategorie!
07
Proto si blázni pořizují psy, aby mohli mít vztah, ve kterém je láska, blázen totiž nedokáže milovat blázna, on miluje jenom to, do čeho se on zbláznil.
08
Naučili jsme se povrchnosti, a tak z dálky vše vypadá jinak než z blízka, místo pravdy zde je jenom lež, místo lásky je zde
jenom nenávist.
09
Když se změní svatá ideologie, tak se tomu všichni okamžitě přizpůsobí a jede se dále, charakter už přeci vyšel z módy!
10

Pověz mě, jaké máš priority, a já ti povím, do čeho jsi veliký blázen, nejhorší je pro blázny, když narazí na svatého blázna, a on jim škodolibě nastaví psychické zrcadlo.

Zakáže EU vysoké školy je to plýtvání?

P1060571

Pokud by se školství v EU dokonale optimalizovalo, tak by v 18 letech zde byl člověk připravený dělat; lékaře, soudce, učitele, programátora, atd. když může EU omezovat výrobky s vysokou spotřebou elektřiny, jako jsou žárovky a vysavače, proč by zde nemohlo být omezení v délce studia, taky EU zavede odchod do starobního důchodu v 80 letech, a zruší invalidní důchody, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti, podporu charitativním organizacím, atd. lidi se musí naučit dbát o svoje zdraví a svojí ekonomiku. Pokud se vám to v EU nelíbí, můžete z EU odejít jinam, svět je veliký, a všude se budete mít jistě lépe.

Bude zde jednou ekonomická rovnost?

P1060526

Udělals chybu tak zaplať, problém je v tom že pokutovat mohou jenom ti, co mají moc, a ten kdo je bezmocný, nemůže pokutovat mocné, jde tedy o jasné zneužívání mocenského postavení, u státu a zaměstnavatelů. 

Co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, nejde o nový problém, ale jde o velmi starý problém, naše lidská spravedlnost, je založená pořád na právu silnějšího, a tím se nijak nelišíme od divokých zvířat. 

Pokud jsou pravidla chybná, je třeba s tím něco udělat, svěříme proto moc a vlastnictví umělé globální inteligenci, napojené na čipy v našich hlavách. Čip tě ráno probudí, a bude s tebou manipulovat do té doby, než usneš, nebude už důležité to, co ty chceš, ale bude důležité to, co chce globální umělá inteligence. 

Takto konečně silní a chytří, budou rádi pomáhat slabým a hloupým, když to nešlo s elitou po dobrém, tak to s ní půjde po zlém, už se nebudeme rozdělovat na úspěšné a neúspěšné parazity, ale každý zde bude profesionálním sluhou konzumní společnosti, takto láska a pravda, zvítězí globálně nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.

Digitální evoluce v dvanácti bodech

P1060568

01 

Dokud zde byla negramotnost, tak zde nebylo tolik problémů, život lidí byl jednoduchý a i zákony byli jednoduché, každý věděl co je správné a co je chybné, dobro bylo dobré a zlo bylo zlé. Jakmile začala výroba levného papíru, a později i výroba levných knih, tak následkem byl rozvoj gramotnosti, na nejprve se gramotnost dostala do náboženství a k bohatým lidem. 

02 

Informací a programů začalo rychle přibývat, a tím narůstala logicky složitost, netrvalo to dlouho a život lidí byl složitý, zákony byli složité, nikdo už nevěděl co je správné a co je chybné, dobro bylo zlé a zlo bylo dobré. 

03 

Společnost se začala rozdělovat podle vzdělání, ten kdo měl zde veliké vzdělání, ten zde měl i výhody a jistoty, začalo docházet k tomu, že se společnost kastovně a třídně rozdělila na vzdělané lidi a na nevzdělané lidi, vzdělaní lidí si za partnery do manželství brali jenom vzdělané lidi. 

04 

Osud hlupáků byl takto zpečetěn a z hlupáků se takto stali otroci konzumního centrálního systému, co nemají už žádnou naději na to, se mít zde dobře, a tak tento problém řešili pitím alkoholu, a později i kouřením tabáku. 

05 

Potom, začaly vznikat vysokoškolské tituly, z vysokoškoláků se stávali mocní a bohatí lidé, závist donutila ubožáky k tomu, aby se politický systém změnil tak, že i ubožáci budou moci mít vysokoškolské tituly, díky ekonomické podpoře od sociálního systému. 

06 

Problém nastal s tím, že pro veliké množství vysokoškoláků nebylo zde zaměstnání, a tak došlo k inflaci vysokoškolského vzdělání, a místo za vzděláním se ubožáci začali honit za hromaděním moci a výhod, protože ten kdo může zde přerozdělovat společné peníze, jako politik nebo podnikatel, ten zde všemu kraluje. 

07 

Po druhé světové válce začal rozvoj elektroniky, lidi měli doma rádio s gramofonem, a později i černobílé televize, začalo období sezení doma, díky elektronice. Veliké počítače se díky levným čipům začali zmenšovat a zlevňovat, a tak si je mohli ubožáci domů i kupovat a k barevné televizi je připojovat. 

08 

Díky počítačům se začalo vše digitalizovat a tak vznikli digitální disky, na kterých byla nejprve hudba a později i video a programy. Najednou zde byl notebook, ve kterém byla DVD mechanika a začal vznikat i internet. 

09 

V USA vzniknul Windows, který se nahrál do počítače, k počítači se připojila tiskárna. Se vznikem internetu vznikli katalogy a vyhledávače, zpočátku byl internet k dispozici jenom pro málo lidí, protože byl spojen s mnoha problémy. Potom někoho napadlo vytvořit připojení k internetu pomocí kabelové televize a tak internet získal rychlost a cenovou dostupnost. 

10 

Velikým přelomem byl příchod Windows 7 (rok 2009), tento operační systém bude podporován ještě tři roky, většina notebooků na světě, používá tento starý operační systém, i když byl nabízen rok zdarma přechod na Windows 10, tak lidé odmítli přejít na novější Windows. 

11 

Jelikož jsou notebooky veliké a mají malou výdrž na baterie, tak lidi začali používat místo počítačů veliké mobilní telefony, pokud máte malý tlačítkový telefon, tak na vás ostatní koukají jako na zaostalého ubožáka. 

12 

Pro veliké telefony, vznikly operační systémy, a nejrozšířenější je Android (vznik 2008) postavený na Linuxu, poslední novinkou jsou sociální sítě na internetu, které mají často i aplikace, pro mobilní telefony, nejznámější je globálně; Facebook, Twitter, WordPress, Linkedin, atd. Otázkou je už jenom to, kdy lidi dostanou do hlavy GVKB inteligentní čipy?

Ano, Stvořitele nikdo nestvořil

P1060546

Každá víra v zázraky je založená na svatém dogmatismu, ten kdo odmítne uznat svatá dogmata, je vyhlášen za nepřítele svaté víry, a je zde snaha jej tvrdě potrestat mučednickou smrtí, kdo nejde s námi, jde proti nám, a nikdo nemůže stát opodál!

Podívejme se u svaté víry na otázku Stvořitele, kdo, nebo co, stvořil Stvořitele? 


Vše vzniká z něčeho proto, aby to zde bylo k něčemu.

Zde se dostáváme k dogmatu víry, a je nám nuceno to, že Stvořitele nikdo nestvořil. Pokud Stvořitele nikdo nestvořil, tak je Stvořitel jenom pohádková postava, něco jako je třeba vodník, tím pádem je každé svaté náboženství, jenom naivní pohádkou pro dospělé lidi.