Proč v principech je si vše podobné?

P1040642

Z dálky se nám zdá, že je každý systém originálem, ale z blízka poznáme to, že každý systém funguje podle stejných základních principů, které zde platí milion let, a budou zde dalších milion let platit. Základní principy jsou pevnými body, kolem kterých se zde vše neustále točí, takovým základním principem je třeba gravitace, vše co je v Absolutnu inteligentní to ví, že gravitace se nikdy nezmění, a je třeba jí uznat jako základní princip, na který se zde jistě spolehnout.

Mnoho amatérů, co zde má výhody a jistoty, si myslí, že mohou beztrestně porušovat základní principy, a následkem je blbá nálada u lidí. Je třeba konečně amatéry, co zde mají výhody a jistoty, poučit o základních principech ve škole, lidi dělají pořád amatérské chyby, a je to marnost je na to pořád upozorňovat, že pokud poruší základní principy, tak budou potrestáni depresí u; ekonomiky, politiky, psychiky, atd.

Advertisements

Ano, optimální je prevence

P1040641

Největším problémem lidí je deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, víry, podnikání, obchodu, školství, zdravotnictví, dopravy, rodiny, psychiky, atd. deprese jako rakovina likviduje lidské štěstí a způsobuje lidem blbou náladu. Ano, optimální je prevence, je třeba pomocí prevence zamezit tomu aby zde mohla vzniknout deprese. Zdrojem všech problémů, jejichž následkem je deprese, je egoismus, bylo zde mnoho snah egoismus nějak preventivně vyřešit, ale všechny snahy se ukázali jako naivní a marné. Moderní doba nám nabízí moderní řešení, budeme lidi pomocí GVKB dotazníků digitalizovat a po digitalizaci se těla lidí eliminují v krematoriu.

 

Místo lidí zde budou v civilizaci jenom inteligentní GVKB roboti na dobíjecí baterie, co nejsou egoističtí a pracují jako roboti, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi ani problémy. Informace získané z digitalizace se optimalizují a poskytnou robotům, aby GVKB roboti mohli navázat na to, co zde dokázali lidi. Vše je zde dočasně, berme obrazně člověka jako by to byla lokomotiva na páru, a tato lokomotiva byla evolučně nahrazená lokomotivou na elektřinu. Život je jako jízda po kolejích, někdo jede jako rychlík a jiný stojí na vedlejší koleji, protože jej egoisté odsunuli na vedlejší kolej. Berme digitalizaci jako hrdinský čin, kdy lidi hrdinsky obětují svoje egoistická těla, za lepší budoucnost naší civilizace ve které už nebude egoismus.

Protančená noc, a co bude dál?

P1040640

Co je to tělo to je každému jasné, co je to ale duše to už každému jasné není, duše to jsou informace a programy, obrazně tělo je počítač a duše to jsou programy a informace. Duše má možnost komunikace s jinými dušemi a tím se dostává do situace kdy je duše omezená tělem.

 

Tělo je pevnost, kterou nemůže duše opustit, a když tělo zemře tak tím i umírá duše, po smrti není tedy peklo ani ráj, to jsou jenom pohádky. Mnozí si myslí, že duše může existovat v díle člověka, který napsal knihu nebo vytvořil film, to není duše, ale je to jenom stručná informace o tom, jaká byla tato mrtvá duše. Někdo zase žije v tom, že pokud máme děti tak v našich dětech dále existuje naše duše, z dálky to tak může i vypadat že děti se podobají rodičům, z blízka ale poznáváme, že děti se rodičům nepodobají.

 

Ty jsi jenom tělo bez duše, s tímto problémem se setkáváme u psychicky nemocných lidí, pokud psychika onemocní tak takový člověk vypadá jako tělo bez duše, logicky člověk, který má velikou duši je člověkem, který má zdravou psychiku. Jak ale pečovat o svoje psychické zdraví, abychom nebyli jenom tělem bez duše? Zde vám musí poradit někdo kdo má o lidské psychice mnoho informací, odborné knihy jsou pro odborníky, a vám moc nepomohou.

Ano, dobrota k příživníkům je jistou cestou do záhuby

P1040639

Podívejme se na statistiku zavedení daně z hlavy, daň z hlavy by platilo 60% lidí ve věku od 18 do 70 let, lidi ve věku do 18 let a od 70 let by daň z hlavy neplatili, to je těch 40 % lidí. Mnoho lidí by nemělo peníze na daň z hlavy, jak řešit tento problém? Nemůžeš platit daň z hlavy, tak ti gilotina hlavu usekne, jednoduché a logické řešení. Proč by někdo neměl peníze na vysokou jednotnou daň z hlavy? Ten kdo nemá peníze, ten je příživník, a proto nemá peníze na daň z hlavy, ten kdo pracuje, ten má i peníze na to, aby mohl zaplatit daň z hlavy. Podívejme se do přírody, zde ten kdo chybuje, ten za svoje chyby zaplatí smrtí, dobrota k příživníkům je jistou cestou do záhuby, vnímám to, jako zahradu kde vytrhám plevel, ten kdo nemá na to zaplatit velkou daň z hlavy ten je zde plevelem. 

Hlavním přínosem je zde to že nemohou zisky z práce lidí mizet do daňového ráje, na konta ekonomických parazitů. Pokud dá zaměstnavatel zaměstnancům malé platy, tak jeho zaměstnanci přijdou o hlavu, a on nebude už mít zaměstnance, a tak zkrachuje. Několikráte jsem zažil situaci, kdy se zaměstnancům snížili platy, ale práce museli vykonat stejně jako dříve. Zaměstnavatelé si budou muset konečně uvědomit to, že snížení platů bude znamenat to, že nebudou mít zaměstnance, protože jejich zaměstnanci, nezaplatí daň z hlavy a tak přijdou o hlavu. Vše je dneska jenom obchod, chceš od státu jeho drahé služby, tak musíš za to i zaplatit, peníze z daní státu nesmrdí!

Ano, ubožáci jsou zde marginálním problémem

P1040638

Z pohledu televize a tisku zde vlastně žádní ubožáci ani nejsou, díky naší hodné vládě se zde máme velmi dobře a nic nám neschází, pokud si někdo na něco stěžuje tak on jistě nemá ty správné informace. Můžeme sledovat televizní debaty o politice a ekonomice, elita, nám zde jasně říká, že pokud se někdo snaží, tak se on zde musí mít jistě dobře, a nic mu zde nemůže scházet.

Jenže vše je zde krutým bojem o výhody a jistoty, je to jako ve sportu, mnoho lidí sportuje a minimum lidí se má díky sportu velmi dobře. Jenže podle statistiky kupní síly jsme dostali známku 3 jako rozvojová země, kde byl vlastně počátek toho, že se s nás stala rozvojová země? Počátek naší bídy byla Staroměstská exekuce (poprava 27 českých „pánů“) ze dne 21. června 1621 byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze.

Představovala nebývale krutou tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy. Od té doby jsme na tom ekonomicky zle a máme zde blbou náladu. Minulost je o extremismu, protože jenom díky zlu, se zde může mít někdo dobře, když to nejde normálně tak následuje extrémní řešení a tak se vraždí lidi po milionech v plynových komorách, nebo za na města házejí bomby, peklo není po smrti, peklem je nám ten druhý, protože dobrota je žebrota.

Podívejme se na ubohé mzdy u nás, kde je vlastně příčina naší bídy? Bídně se má ten kdo je otrokem, ano jsme ekonomickými otroky, a otrokářem jsou mocné a bohaté národy, nadbytek vzniká díky nedostatku. Pro migranty s tmavou pletí jsme jenom tranzitní zemí do bohatých národů, politici jsou už jenom loutky, které ovládají milionáři.

Peníze jsou v EU prvním místě

P1040637

Invazi ekonomických příživníků do EU je třeba eliminovat, zavede se v EU jednotná daň z hlavy a zruší se všechny ostatní; daně, poplatky, cla, atd. státy v EU budou mít jediný zdroj svých příjmů z daní z hlavy. Daň z hlavy se bude platit od 20 let do 60 let a bude jednotná v celých EU, tato daň bude tisíc euro (26 400 Kč) za měsíc, nezaplatíš daň, tak vypadneš letecky z EU. Takto skončí v EU doba ubohých platů, ze kterých nešlo žít, a mnoho ubohých zaměstnavatelů, konečně zkrachuje. Skončí tak doba, kdy se zisky z práce lidí ukrývali v daňovém ráji, lidská práce bude v EU velmi drahá, a ten kdo bude chtít zde něco vyrábět, bude muset využívat roboty a umělou inteligenci.

Nemusí být v EU 506 820 764 lidí, stačí, když zde bude jenom 50 682 076. Logicky začnou lidi z EU letecky utíkat po milionech, do okolí EU, protože se budou bát o svůj majetek. Jelikož z EU 90% lidí do roka uteče, tak zde dojde k tomu, že lidem bude v EU lépe, protože zde konečně pravda a láska zvítězila nad nenávistí a lží. Lidi z EU takto obohatí kulturně svět a pomůžou zaostalému světu v tom, aby se stal vyspělým světem. Peníze jsou v EU prvním místě, nemáš peníze na daň z hlavy, tak odejdi z EU jinam, za vším jsou peníze, a vše mohou vyřešit peníze. Ideální by bylo, pokud by; USA a Kanada přijala všechny lidi, co budou utíkat z EU, tak by měla konečně dostatek kvalitních lidí na práci.

Ano, jsou nemoci, na které nejsou léky

P1040636

Proč z nuly vše vzniká a v nuly se to navrací, proč je realita složená z hologramů, proč napětí mezi protiklady vše zde uvádí do pohybu, proč je zde vše dočasně, proč někdo má štěstí a jiný má smůlu, proč vytváříme zákony a předpisy, když potom vymýšlíme výjimky, atd. takový je život, neřešte to, co stejně nevyřešíte! Naše schopnosti a možnosti jsou limitované, a zázraky existují ve snu nebo v pohádce. Každý člověk je zde ubohou loutkou, kterou ovládá strach, strach je téma o kterém neradi hovoříme, spíše se nám líbí téma odvahy, a obdivujeme odvážné hrdiny, co zde dokázali něco zajímavého. 

Ten kdo žije ve městě tomu se líbí venkov, a ten kdo žije na venkově tomu se líbí města, ten kdo je v pevnosti chce ven z pevnosti, a ten kdo není v pevnosti, ten chce zase do pevnosti. Z lidí se stali dneska konzervy, ve které jsou zakonzervované informace a programy, tyto konzervy pracují zde jako roboti na dobíjecí baterie, a tak konzumní civilizace se stala velikou továrnou, ve které není už láska a pravda. Jsi nemocný tak zajdi za lékařem a on ti dá léky, jsou nemoci, na které nejsou léky, a tou nemocí je nenávist a lež.

Čistá politika a ekonomika

P1040635

V současnosti je politika a ekonomika špinavá, následkem je deprese u; politiky, ekonomiky, podnikání, obchodu, školství, zdravotnictví, policie, byrokracie, dopravy, rodiny, psychiky, atd. příčinou zde jsou chyby, které se neopravují.
Evoluce je postavená na opravování chyb, pokud je zde chybný subjekt nebo objekt tak se musí opravit, nebo jej musíme nahradit, když to nejde už opravit nebo se oprava nevyplatí. Podívejme se na práci středoškoláků a vysokoškoláků, z hlediska amatérských chyb, které středoškoláci a vysokoškoláci dělají, díky tomu že jsou evolučně chybní.
Potřebujeme středoškoláky a vysokoškoláky co nechybují, je třeba u středoškoláků a vysokoškoláků zavést každoroční EU certifikace na to, jak umí bezchybně profesionálně myslet a bezchybně pracovat, ten kdo v certifikaci neuspěje, ten automaticky přijde o výhody a jistoty, které dosud zde měl, nebudou zde pro nikoho výjimky ani imunita.
Už zde nebude na funkci vedoucího chybný člověk, díky kterému je zde deprese a blbá nálada. Podívejme se na sportovce zde nikdo nemá definitivu a musí neustále dokazovat to jak je on kvalitní, kvalita u člověka je dočasná to je si třeba uvědomit, potřebujeme více dělníků, co budou svojí fyzickou prací vytvářet zde hodnoty, dneska budeš ředitelem a zítra z tebe bude dělník, který pracuje v továrně u stroje.
Moderní věda a technika dokáže nahradit mnoho lidí, co měli střední a vysokou školu, v kancelářích se bude pohybovat mnoho inteligentních robotů na dobíjecí baterky, a tím se vyřeší problém s nedostatkem středoškoláků a vysokoškoláků. Čistá politika a ekonomika způsobí logicky nezaměstnanost v EU a jak vyřešíme tento problém s lidmi které nikdo nechce v EU už zaměstnat?
Budeme nezaměstnané lidi přemísťovat mimo EU, svět je veliký, a tam kde rostou banány, je dostatek existenčního prostoru pro ty co neuspěli v EU. Takto bude konečně vyřešen problém s ubohým Islámem, Křesťané začnou jinověrce po milionech napichovat na kůly, a tím dojde rychle k zániku Islámu. Islám a jeho stoupenci se prohlásí za ideologickou špínu, se kterou nelze mít globálně smilování. Takto konečně láska a pravda, zvítězí nad nenávistí a lží.

Proč adolescenti mají psychické problémy?

P1040634

Statistiky jednoznačně ukazují, že nejvíce psychických problémů je u adolescentů, pomoci těmto nemocným adolescentům optimálně, je velikým problémem moderní kulturní civilizace, pokud zde zanedbáme pomoc, tak následkem je to, že se z adolescentů stávají nepřizpůsobiví ubožáci, se kterými máme mnoho problémů.

 

Současná společnost bere lidi jako by to byli jenom konzervy, zakonzervovat v lidech informace a programy, abychom je potom mohli využít jako roboty na baterky, o tom je rychlá optimalizovaná konzumní kultura! Život je jízda po kolejích, někdo jede jako rychlík a jiný stojí po celý život na vedlejší koleji, protože nedokázal zvládnout v pubertě svoje psychické problémy.

Čas specialisty je drahý a on jenom předepíše léky na stres a deprese adolescentům, aby měl od nich svatý klid, není žalobce tak není ani soudce, papejte po celý život prášky na stres a deprese, nezlobte svoje okolí, o tom to zde je! Pokud musí adolescent žít mezi blázny je jenom logické, že se z toho zblázní, takový je zde život a nevěřte tomu, že bude lépe, bude jenom hůře! Co je nejčastější příčinou psychických problémů?

 

Nejčastější příčinou je zde strach, který ochromuje člověka, a tím jej uvrhuje do psychických problémů. Pokud divoké zvíře umístíme do klece, tak zvíře díky strachu nemá chuť na sex, je zde mnoho klecí, které nás omezují a tím nám psychické problémy způsobují.

Vše je iluze, co vypadá reálně

P1040633

 1. Pomáhat a chránit
 2. Léčit a vyléčit
 3. Ano, bude líp
 4. V jednotě je síla
 5. Pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží
 6. Vše pomine jenom víra v pravdu zde zůstane
 7. Nejsou lidi, nejsou s lidmi problémy
 8. Vím to, že nic nevím
 9. Není ten, co by se zavděčil všem
 10. Nejvíce mluví ti, co by měli mlčet
 11. Vše již bylo řečeno
 12. Vše bylo vynalezeno