Ano, Bůh je veliký a dokonalý

P1060300

Absolutnem se pohybují veliké vesmírné vojenské lodě a na těchto lodích je Bůh, jak tento Bůh vypadá? Je to jakási obrovská laboratoř plná inteligentních strojů a inteligentních robotů, zde se zkoumají inteligentní živé systémy z celého Absolutna, nekonečné množství forem života je zde připojeno na přístroje a umělou inteligenci, je zde i veškerý pozemský život včetně člověka. Tyto vojenské lodě se často potkávají a vyměňují si inteligentní živé systémy a informace, celý tento systém se jmenuje GVKB
Tento systém je zde nekonečně dlouhou dobu a má maskování, takže jej naše ubohá technika nemůže ve vesmíru najít. Tyto lodě na naší planetě vysadili život a člověka, takže Bůh zde vše stvořil a má zde vše pod kontrolou, na naší planetě jsou dobře utajené maskované GVKB centra a ta monitorují tento ekosystém od jeho vzniku, a odesílají neustále informace na GVKB vesmírné vojenské lodě. Tento GVKB systém se nezajímá o to jaké máš problémy, on se zajímá o evoluci a to jak zde vše funguje, milion mrtvých ubožáků ve válce to je jenom statistika.

Jak GVKB stvořil rychle vesmír a život

IMG_4788_panorama

Na co je to červené tlačítko na ovladači. Já to zkusím, podívej mami, ono vzniklo Absolutno a život, co s tím mám dělat? Teď už s tím nejde nic dělat, a kde si vzal ten dálkový ovladač? Šel okolo mě otec, a řekl mě, pohlídej mě tento ovladač, já si jdu odpočinout, jsem unavený. Otec ti říkal, abys ten ovladač hlídal, a neříkal ti, abys na něm něco mačkal. Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí, příště už si dám pozor. Nebude už žádné příště, až se otec probudí, tak tě vyhodí z domu. Stejně mě to tady už nudilo, půjdu se podívat do toho Absolutna kde je život, jdu si zabalit věci.

Svaté hovno, jež jsi nad námi, přijď tvoje posrané království

P1050256

Je snadné se přiblížit pomocí sladkých slov k cizím lidem, ale je to jenom komerční divadlo a obchod, je třeba vědět, co lidi podvědomě opravdu chtějí, a to jim i nabídnout, jenom tak se z hříšného člověka, stane svatá celebrita. Někdo zde vykolejil a jiný jede jako rychlík co cíle, každý je v jiné situaci, každý potřebuje osobní přístup, který mu pomůže být tím čím je.

Já jsem jako Bible z poloviny starý zákon a z poloviny nový zákon, všechny zákony vycházejí z našich pudů, potřebujeme nejprve uspokojit naše pudy a potom můžeme myslet na to ostatní. 


Vždy mě na internetu každý pozná, protože můj styl je zcela jiný než styl ostatních lidí, už před 12 lety mě na internetu každý znal a za trolla mě většinou každý správce stránek i považoval.

Svaté hovno, jež jsi nad námi, přijď tvoje posrané království, buď zde vůle tvá, jak nahoře tak i dole, potravu pro tělo i duši nám dej, odpusť nám to, že na všechno rádi sereme, chraň nás před tím, aby na nás někdo z vrchu sral, amen. Víra dokáže zázraky, váš svatý kazatel, který je na hovno.

Odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec je A+B=C

IMG_7630

Jelikož nikdo z lidí neví, co znamená A+B=C, tak jsem se rozhodl, že to lidem konečně vysvětlím, tento systém ve kterém lidi existují je založen na A+B=C, A to je informace, B to je program, C to je inteligence, spojením informací a programů vzniká inteligence, a pokud je zde inteligence, tak je zde i evoluce a život. 

Často se setkáváme s tím, že zde jsou subjekty nebo objekty, u kterých je málo inteligence, hovoříme lidově o nepřizpůsobivých subjektech a objektech (Mohamedáni, Hinduisté, Romové), pro přizpůsobení změnám je totiž potřeba mnoho inteligence. Pokud tedy je někde nedostatek inteligence, tak příčinou je i nedostatek informací a programů, jde o to, že se něco uzavřelo před okolím, a tak to začalo trpět nedostatkem informací a programů.

Někdy dojde i k tomu, že to co je mocnější, uzavře to co je slabší do; kast, tříd, ligy, kategorie, centralismu, ideologie, demagogie, kultů, rituálů, pověr, pohádek, atd. jenže vše je zde dočasně a tak se každý starý systém, který uzavírá násilně subjekty a objekty sesype, a je nahrazen novým jiným systémem. 

Co je vlastně příčinou, že se něco uzavírá, a tak se z inteligentního vysokoškoláka stane mocný blbec? Příčinou jsou chybné priority, už Ježíš Kristus pravil, že nelze sloužit více pánům, a že si musíme vybrat optimálního pána a jenom jemu po celý život sloužit. Tím optimálním pánem je inteligence, vše zde stvořila inteligence, neslužte proto informacím nebo programům, služte inteligenci.

Ano, vypadáš dneska jako idiot

P1050308

Pane řediteli, musíte žáka Vít Kouba eliminovat z naší školy. Znáte snad u nás nějakou školu, která jej ráda přijme? A co zkusit školy v cizině? To jsem taky už zkoušel, reakce jsou stejné, Vit Kouba je už globálně známý díky internetu. A co mimozemšťané, to jste taky už zkoušel, i to jsem už zkoušel, i u mimozemšťanů je jméno Vit Kouba všude známé, a žádná mimozemská civilizace jej nechce. Ale on je dokonalý, a když je ve třídě tak si připadám jako idiot, přijdu domů a manželka na mě koukne, a řekne, vypadáš dneska jako idiot, že byl ve třídě Vít Kouba.

To je těžký, každý prezident a ředitel je existenčně závislý na tom, co mu poradí Vit Kouba, když Vit Kouba hovoří v USA televizi, tak je v USA 100% sledovanost televize, i když hovoří třeba dvě hodiny bez přerušení. Kdo je to Vit Kouba? Vít Kouba je Bůh. To vím, že je Bůh, o tom už nikdo z lidí a mimozemšťanů nepochybuje, z díla je spatřen tvůrce, já jsem myslel, že Bůh nemůže vypadat jako člověk? A jak by měl vypadat Bůh? To nevím, ale rozhodně by neměl být studentem na naší škole! Takový je život, je třeba se smířit s tím, že je zde Vit Kouba.

Ano, ve tvojí hlavě je božský Stvořitel

P1050337

Bůh není nad námi, ale je to naše inteligence, kterou máme díky našemu mozku, kolik je zde inteligentních lidí na světě tolik je zde i bohů, otázkou je už jenom to, kdo je inteligentní a kdo není inteligentní? Inteligence je schopnost změnit sám sebe k lepšímu, ten kdo nedokáže sám sebe změnit k lepšímu, ten není inteligentní, a je to ubohý hlupák, který musí žít v konzumním pekle, a tak jeho život zde nemá smysl. 

Pokud budete volit; politické strany, prezidenta, senátory, poslance, atd. tak si dejte veliký pozor na to, abyste si za svoje zástupce nezvolili hlupáky, z díla se pozná tvůrce, v dnešní době není problém díky internetu si dohledat informace o tom, koho budete volit, sliby se slibují a jenom naivní hlupáci se radují. Ano, ve tvojí hlavě je božský Stvořitel, jde o to, že nesmíš být hlupákem, jak se stát inteligentním člověkem, který vytvoří hodnotné dílo, které zde bude lidem sloužit i po smrti člověka? Buď tím čím jsi, a nesnaž se být tím, čím nejsi.

Je Alláh veliký kokot?

P1050215

Eliminování nezaměstnanosti a bídy v EU. Mám geniální nápad, začnou se všude v EU natáčet akční filmy, ve kterých bude umírat mnoho herců, po každém natáčení bude výplata peněz na ruku. Ráno se přihlásí k natáčení jedné scény deset tisíc lidí, a po skončení natáčení dostane velikou mzdu tisíc lidí, nebudou zde v EU; sociální podpory, důchody, podpory v nezaměstnanosti, ten kdo nebude mít peníze, bude muset jít dělat herce, mrtvoly z natáčení se naházejí do jámy, a buldozer je zahrabe. Je to jenom komerční obchod, mají lidi nasazovat životy na silnici při rychlé jízdě, nebo mají dělat dobře zaplacené kaskadéry?

Konečně bude v EU televizi se na co dívat. Pokud se někdo těžce zraní, tak zde budou dozorci, a ti jej mačetou dorazí, aby se už netrápil, život je přeci boj o úspěch, a v boji se umírá, proč při boji ničit města, když je možné dát lidem jenom oštěpy a meče, je třeba se navrátit k přímému boji, bez použití moderní vědy a techniky. Podívejme se na lidi, co věří v to, že je Alláh veliký kokot, a tak si dávají na tělo výbušniny, teď konečně dostanou možnost, pomocí meče a oštěpu, ukázat to, jak je Alláh veliký kokot, a filmové profesionální kamery Sony, zachytí jejich hrdinství. Mami kde je tatínek? Tatínek se nevrátil z filmování, a hrdinsky padnul v boji proti zlým jinověrcům co věřili v to že je Alláh veliký kokot.

Svatá slova nikoho nemohou duševně trvale nasytit

P1050224

Hříšník čte svatou knihu a podle života svatých se sepisují svaté knihy. Svaté je každému to co on miluje a potřebuje, nemůže být univerzální Bůh, který je svatý, to je jako by zde bylo univerzální jídlo, které by bylo všem lidem svaté. Jenom čas má dost času na to, aby mohl posoudit co je zde chybou a co je správné, to co je chybné, to čas nahrazuje tím co je správné, a tak jedinou jistotou pro lidi, zde smrt je.

Vždy se ptej co je za tím, z dálky vypadá vše jinak než z blízka, hlupák může z dálky vypadat jako moudrý člověk a moudrý člověk může z dálky vypadat jako hlupák, jenže ty spěcháš a tak nemáš čas jít blíže a poznat to z blízka, tak chybuješ a tím si deprese způsobuješ. Nejprve se podívej do zrcadla na sebe, abys poznal sebe z blízka, jsi opravdu tím, čím jsi, nebo jsi tím, čím nejsi, protože si naivně myslíš, že když budeš tím, co chtějí druzí tak se druhým zavděčíš a oni se ti za to odmění, jenže dobrota je žebrota.

Nechtěj od druhých, aby se změnili, buď druhým svatým vzorem a oni se změní, protože poznají, že být hříšníkem je životní chybou, nestačí si na svatého pokrytecky jenom hrát, je třeba svaté dílo druhým darem dát, jenom z díla svatý tvůrce spatřen je, svatá slova nikoho nemohou duševně trvale nasytit. Mladý člověk se rychle pohybuje k cíli, a když je konečně v cíli tak bezcílně stojí a neví, co má dělat, podívá se okolo, a spatří starého člověka, který je taky v cíli, a už ví konečně co má v cíli dělat, o tom to zde je.

Proč lidi chtějí jednoho Boha?

IMG_7795

Není jeden Bůh nad námi, je zde nekonečné množství bohů v nás a okolo nás, vše co je hodnotné, to je i božské, Bůh znamená vyjádření hodnoty, pokud něco ztratí hodnotu, tak to ztratí i božskost. Proč lidi chtějí jednoho Boha, který všemu kraluje po věčné časy? Příčinou je naše sobectví a naše lakomost, sobec a lakomec chce sloužit jednomu mocnému bohatému pánu, protože je to pro něj výhodná investice.

Často se mě druzí ptají, která víra v zázraky je správná, já jim říkám, že by měli věřit v lidovou moudrost, a neměli by věřit tomu, co je v rozporu s lidovou moudrostí. Lidová moudrost říká mnoho tisíciletí pořád to samé, protože stojí na skále z pravdy, politika a náboženství se neustále mění, protože nestojí na základech z pravdy.

Pokud hledáte cestu do psychického ráje, tak tou cestou je lidová moudrost, pokud si za cestu zvolíte; politiku, vědu, techniku, sektu, náboženství, pohádky, pověry, mytologie, kulty, fetiše, rituály, reklamu, módu, atd. tak vaše cesta povede do psychického očistce, ve kterém budete pít slivovici a kouřit cigarety.

Jak najít někoho kdo má zdravý mozek?

IMG_7806

Včera jsem se na sociální síti optal, kdo je zde naším duchovním pastýřem, a nikdo mě nedokázal odpovědět, takže jste ubohým stádem bez duchovního pastýře. Pravým pastýřem každého člověk je jenom jeho geniální mozek, nemůže být jeho pastýřem; Ježíš Kristus, Hospodin (JHVH), Buddha, Alláh, král, šlechtic, prezident, celebrita, milionář, ředitel, nadřízený, atd. Jak došlo k tomu, že všichni lidi u nás mají nemocný mozek? Příčin je zde mnoho, jde zde o; drogy, degeneraci, ideologie, pověry, pohádky, náboženství, mytologie, kulty, fetiše, rituály, filosofie, reklamu, dezinformace, atd. 
Nejhorší je, že pokud jdete za lékařem, aby vám on pomohl tak lékař v nemocnici má mozek taky těžce nemocný, a tak vám on nepomůže, najít někoho kdo má zdravý mozek, to je jako hledat jehlu v kupě sena. Konzumujeme nadměrně; dezinformace, kafe, pivo, slivovici, cigarety, doutníky, čokoládu, prášky na hlavu, atd. a je jenom logické, že z toho musí náš mozek těžce onemocnět, jak léčit správně nemocný mozek? Jediné co funguje je hodnotná hudba ve sluchátkách, pomocí hodnotné hudby se dobře naladíte a tím se změníte.