Nedávejte v EU ekonomickým parazitům výhody a jistoty

P1050298

Jakmile dáte parazitům výhody a jistoty, tak budete mít z toho deprese, je to pořád stejný příběh o tom, že dobrota je žebrota, a že za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest. Jenom z díla se pozná, kdo je, a kdo není zde parazit, parazit nedokáže vytvořit zde žádné hodnotné dílo, on umí jenom parazitovat na těch, co zde profesionálně pracují, a veliké hodnoty vytvářejí. 
 
Paraziti se rozdělují podobně jako ve škole, jedničku dostávají paraziti, co mají státní ochranku, která je všude chrání, a pětku dostávají ti, co se neuměli přizpůsobit ekonomicky konzumní společnosti. 
 
Následkem toho že je zde všude nadbytek parazitů je deprese u; politiky, ekonomiky, morálky, filosofie, umění, vědy, techniky, rodiny, psychiky, atd. vrcholem je veliká imigrace parazitů do EU, ze zaostalých svatých kultur, ve kterých se kamenuje Satan. Je třeba říci stop všem parazitům, a budeme muset v EU postavit veliké plynové komory, a veliká krematoria, pro tyto ekonomické parazity.
 
Zavede se zde inteligentní čipový kontrolní EU systém, který bude vše kontrolovat a bude tisknout seznamy parazitů, co skončí v plynových komorách, je třeba seškrtat náklady EU na kost, období ve které bylo možné snadno na EU a státech v EU parazitovat, musí už skončit. Nejsme v EU tak bohatí, abychom mohli šetřit na boji, s ekonomickými parazity.
Reklamy

Ano, ekonomická emigrace zanikne

P1050245

Naše konzumní civilizace miluje vše co je umělé, a následkem je umělý konzumní svět, ve kterém je člověk násilně proměněn v umělou loutku, kterou ovládají jeho umělé závislosti. Proč je zde vše umělé? Na počátku byl oheň, oheň člověku přinesl výhody a jistoty, člověk začal oheň používat k opékání masa a k výrobě keramiky, později jsme na ohni upalovali kacíře. Zvířata mají z ohně strach, protože mají malou inteligenci, díky inteligenci může člověk překonat z mnohého strach a vytvářet konzumní civilizaci, ve které je vše umělé, v továrnách dneska pracuje mnoho automatů a robotů co nahrazují práci člověka, a nebude to už trvat dlouho, a v továrnách se začnou vyrábět roboti s umělou inteligencí, co budou lepšími zaměstnanci, než je člověk.
Práce, za kterou jsou peníze, přestane pro lidi globálně existovat, ekonomická emigrace zanikne, protože zde už nebudou státy, kde je práce, a kde je ekonomická podpora lidí, co nemají práci. Nebude možné ani řešit globální krizi velikou válkou, protože roboti budou vojáky a policajty a tak roboti a policajti zajistí globální mír a klid zbraní. Nastane globální přesun lidí do míst, kde není ještě žádná civilizace, protože tam nebudou roboti. Zde budou lidi bojovat o hodnotná teritoria pomocí; oštěpů, mačet, samostřílů, atd. ten kdo bude slabý a hloupý, zemře velmi rychle a jeho mrtvé tělo, poslouží jako potrava ostatním lidem, protože zde bude veliký hlad, a tak zaniknou naše humanistické předsudky.

Vytvoření pracovních míst pro ekonomické přistěhovalce

P1050242

Zaměstnanci chodí mnoho hodin do zaměstnání a následkem je nezaměstnanost, proč by se nemohla v EU pracovní doba zkrátit na polovinu? Za mého mládí se pracovalo i v sobotu a vadí, mám snad to, že máte v týdnu dva dny volna? Já bych to udělal formou sudý a lichý týden, vždy bys pracoval jeden den a druhý den bys měl volno, v den kdy bys měl volno, by na tvém místě pracoval ten z druhého týdne, za měsíc by každý odpracoval tedy 15 dní a každý pracovní den by se pracovalo místo 8 hodin jenom 5 hodin, tedy 75 hodin měsíčně. Pracovalo by se od 10 hodin do 15 hodin tam, kde jsou úředníci nebo učitelé.

Takto by se v EU vytvořilo mnoho míst pro ekonomické přistěhovalce a byl by klid od těch, kterým ekonomičtí přistěhovalci vadí. Platy by zůstali takové, jaké dneska jsou, zaměstnavatelé by museli hledat úspory ve využívání pracovního času. Měli bychom takto; dva prezidenty, dva předsedy vlády, dva ředitele podniku, atd. veliké úspory by zde vznikli tím, že by nebyli dny, kdy jsou kanceláře a školy prázdné, velikou výhodou by to bylo pro manželství, manžel by byl v zaměstnání a manželka by byla doma, a mohla si tak od manžela odpočinout.

Cikánská demokratická socialistická republika

IMG_7818

Romové (cikáni) mají svůj národ, a tím národem je Srílanská demokratická socialistická republika, proč se nechtějí Romové vrátit zpět do svého národa, odkud zbaběle emigrovali před tisíci lety, všude dobře a doma je nejlépe. Vysvětlení je jednoduché, a to ekonomika, doma by se měli ekonomicky a sociálně velmi zle, migrace zde existuje od počátku vzniku života, je přirozené že si hledáme místa, kde se budeme mít lépe, ráj je tam, kde se máme dobře. 

Čína postavila kdysi dávno obrovskou zeď, aby neměla problém s cizinci, v minulosti byli běžné zdi kolem měst a kolem pevností, z toho je jasně patrné, že s cizinci zde byli často problémy. V minulosti byla naše socialistická republika směrem na západ zabezpečena vojensky hlídaným plotem, aby lidi od nás neutíkali na vyspělý kapitalistický západ, kde by se mohli mít naši lidi ekonomicky lépe. 

V současnosti má EU veliké problémy s ekonomickými imigranty z míst kde žijí fanatičtí mohamedáni, USA má zase problémy s ekonomickou imigrací z Mexika. Když se nad tím zamyslíme, tak ekonomická imigrace je snaha o to, utéci z ekonomického vězení, ve kterém se nám zle žije díky malé kupní síle, kterou způsobuje zaostalost a diktatura. 

Víte o tom, že polovina obyvatel na světě musí žít uboze díky malé kupní síle, je to život bez jistot a výhod, většinou to ekonomičtí ubožáci řeší konzumací drog, nebo je zde droga nahrazená svatou vírou v zázraky. Zajímavé je že tato sociálně slabá skupina lidí má hodně dětí, ale tyto děti se rodí do bídy a jejich naděje na lepší budoucnost je velmi malá. Děti jsou pro ubožáky jejich jedinou radostí, pro bohaté a mocné lidi je zase úspěch jedinou radostí a tak zde vyrůstají často rozmazlení jedináčci.

Nepřizpůsobiví lidé s tmavou pletí?

P1040611

Snažím se najít nějakou zemi, pro kterou nejsou problémem. Nějaké nápady? Zatím jsem byl ve; Velké Británii, USA, Kanadě, Francii, Německu, Belgii, Nizozemí, Švédsku, Finsku, Dánsku, Švýcarsku, Rakousku, Austrálii, atd. a všude jsou s nimi jenom sociální a jiné problémy. Samozřejmě nemluvím o jejich vlastních ekonomicky zaostalých zemích kde je veliké přelidnění a bída, ale třeba je nějaké místo které není ekonomicky zaostalé a kde nejsou lidem na obtíž? Nebo je jediným optimálním řešením je ubytovat ve velikých pracovních táborech, které budou kopírovat Čínské převýchovné tábory.